Chřipka "pandemic H1N1 2009"

Mimořádné zasedání Rady EPSCO k výskytu chřipkového viru A(H1N1)

Česká republika jako předsedající země Rady Evropské unie zareagovala na aktuální hrozbu spojenou s výskytem chřipkového viru A/H1N1 mimořádným svoláním Rady EPSCO (Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele) na 30. dubna 2009 v Lucemburku.

Poznatky z přednášek k chřipce "prasat"

Doc. MVDr. Vladimír Dubanský, CSc., Doc. MVDr. Josef Drábek, CSc.,