Chráněná území

Maloplošná zvláště chráněná území

Na území Plzeňského kraje bylo vyhlášeno 195 maloplošných zvláště chráněných územích, z toho 6 národních přírodních rezervací, 5 národních přírodních památek, 95 přírodních rezervací a 89 přírodních památek...