Charita otevřela v Domažlicích nový kontejner pro skladování a výdej potravinové a materiální pomoci

obrazek
16. července 2021 13:33, Mgr. René Zeithaml

Otevření potravinového kontejneru, v němž budou uchovávány potraviny nebo základní hygienické potřeby pro potřebné lidi na Domažlicku, se konalo 15. července 2021 při příležitosti 10. výročí provozu charitního Azylového domu sv. Alberta Chmielowského, před nímž je kontejner postaven. S potravinovou pomocí mají zdejší pracovníci Diecézní charity Plzeň, věnující se i terénní práci s lidmi ve vážné životní situaci, již letité zkušenosti.

Nový potravinový kontejner byl financován z více zdrojů. Největší částí pomohl Plzeňský kraj formou dotace ve výši 150 tisíc korun. Slavnostního přestřižení červené pásky se proto účastnil i náměstek hejtmanky pro oblast sociálních věcí Rudolf Špoták. Ten se s přítomnými podělil o radost z toho, že Plzeňský kraj podpořil právě tento projekt. S poděkováním podporovatelům a zdejšímu charitnímu týmu vystoupil ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr a význam charitního úsilí na Domažlicku ocenil také místostarosta města Domažlice Stanislav Antoš. Potravinový kontejner pro službu potřebným požehnal domažlický vikář, páter Mirosław Gierga.

Nový kontejner byl financován také díky Nadačnímu fondu pomoci Karla Janečka a zbylé náklady související zejména s instalací a zastřešením budou uhrazeny z Tříkrálové sbírky, kterou Charita každoročně pořádá.

Azylový dům sv. Alberta Chmielowského se tak stane plnohodnotným místem výdeje potravinové pomoci, který Diecézní charita Plzeň organizuje po celé Diecézi plzeňské (tedy na území pokrývajícím zejména Plzeňský a Karlovarský kraj). V minulém roce bylo na tomto území charitami vydáno přes 104 tun potravinové a materiální pomoci lidem v nouzi. Potraviny a základní materiální pomoc obyvatelům je získávána z programu FEAD, který je financován z evropského Operačního programu potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám, dále z potravinových bank krajů, kde jsou shromažďovány potraviny, kterým hrozí uplynutí doby spotřeby. Částečně se na doplňování zásob do domažlického kontejneru bude podílet i německý spolek Bad Kötztinger Tafel e.V, který bude dodávat neprodané potraviny z Německa.

Za deset let provozu Azylového domu v Domažlicích se v něm vystřídalo přes čtyři stovky uživatelů, sedmdesát z nich byly i děti do patnácti let věku v doprovodu dospělé osoby. Diecézní charita Plzeň na Domažlicku provozuje dalších několik služeb pro ohrožené skupiny lidí. Jsou to Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích, Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa a Volnočasové kluby DUHA pro lidi s fyzickým nebo kombinovaným handicapem, Domov sv. Vavřince pro osoby s mentálním handicapem v Meclově nebo krizová služba SOS Domažlice pro lidi v náročné životní situaci.


Galerie