Časový plán Plzeňského kraje k provádění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad

obrazek
01. února 2022 10:31, Ing. Václav Liška
Podle § 9 zákona č.201/2012 sb., o ochraně ovzduší, v případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen imisní limit stanovený v příloze tohoto zákona, zpracuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušným krajským úřadem a krajem Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Plzeňský kraj je společně s Jihočeským krajem v zóně zhoršené kvality ovzduší Jihozápad. Důvodem je překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren v některých obcích obou krajů. PZKO pro zónu Jihozápad byl   vyhlášen     ve věstníku MŽP na počátku roku 2021. Podle zákona o ochraně ovzduší vypracuje kraj v návaznosti na PZKO časový plán provádění opatření s cílem dosažení imisního limitu. Zdrojem benzo(a)pyrenu jsou zejména domácí topeniště. Proto se časový plán zaměřil na opatření spočívající v programu výměny kotlů na tuhá paliva, dotaci na akumulační nádrže a informační kampani.

Soubory ke stažení