Blíží se termín podání žádosti o dotaci v rámci dotačního programu dle § 101a zákona o sociálních službách na rok 2022

obrazek
13. října 2021 06:29, Mgr. Magdaléna Uzlíková

Dne 25. 8. 2021 byl vyhlášen dotační program „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022. Žádost o dotaci je možné zpracovat a podat v termínu od 20. 10. 2021 do 8. 11. 2021 v aplikaci OK služby - Poskytovatel.

Podrobné informace k postupu zpracování žádosti, povinných a nepovinných přílohách žádosti, uznatelných nákladech a dalších náležitostech žádosti jsou uvedeny v článku k vyhlášení dotačního programu, který je umístěn zde:

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Pro žadatele o dotaci z tohoto dotačního programu připravil Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje prezentaci, která obsahuje důležité informace týkající se podání žádosti. V prezentaci jsou mimo jiné specifikovány povinné a nepovinné přílohy žádosti, uvedeny informace k jednotlivým částem žádosti, odkaz na uživatelskou příručku pro vyplnění žádosti v aplikaci OK služby a mnoho dalšího. Prezentace je k dispozici v článku, který je umístěn zde:

PREZENTACE - Podání žádosti o dotaci na rok 2022 z dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"


Kontaktní osoby:

Mgr. Magdaléna Uzlíková, magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Ing. Kateřina Burešová, katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454


Vedoucí oddělení správního a realizace projektů:

Mgr. Hana Jílková, hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192