Balíčky pro návrat zpět do normálního života

obrazek
23. dubna 2021 09:44, aktualizováno 10:53, Mgr. René Zeithaml

Vláda České republiky představila 22. dubna 2021 plán kroků pro obnovování dosud omezených činností při ústupu epidemie covid-19.

Jednotlivé kroky budou realizovány formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě.

Načasování mimořádných opatření bude prováděno podle aktuálního vývoje epidemiologické situace, kdy hlavním kritériem bude incidence nových případů na 100 tisíc osob za 7 dnů, s přihlédnutím k dalším ukazatelům šíření nákazy.
Soubory ke stažení