Autorské právo, Periodický a neperiodický tisk, Audiovize

Audiovizuální díla

Krajský úřad Plzeňského kraje vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů.

Autorský zákon

Předmětem autorského práva je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam...

Neperiodický tisk

Záležitosti neperiodického tisku upravuje zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

Periodický tisk

Práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku, oznamovací povinnost vydavatele periodického tisku, povinné údaje na každém vydání periodického tisku, příjemci povinných výtisků.