Změna zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

16. března 2005 09:20, aktualizováno 08:20, Mgr. Štěpánka Szabó MBA

Změna zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí na základě zák. č. 96/2005 Sb.

 

 

Dnem 1.března 2005 nabyl účinnosti zák. č. 96/2005 Sb.. Tímto zákonem došlo také ke změně zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (dále jen zákon o volbách), a to konkrétně § 5.

 

Do ustanovení § 5 byl vložen nový odstavec 5, který zní:

 

Funkce člena zastupitelstva obce, města, územně členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části je neslučitelná s funkcí statutárního orgánu příspěvkové organizace, osoby oprávněné jednat za organizační složku obce a strážníka obecní policie. Neslučitelnost je dána vůči zastupitelstvu, které příslušnou příspěvkovou organizaci, organizační složku nebo obecní polici zřídilo.

 

 

Vzhledem k tomu, že novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení, je účinnost změny zákona o volbách rovněž dána dnem 1.3. 2005.

Na rozdíl od ustanovení § 55 odst. 6 zákona o volbách ( lhůta pro odstranění neslučitelnosti zvolením do funkce zastupitele a k ustavujícímu zasedání zastupitelstva) v tomto případě, tedy kdy neslučitelnost funkcí nastává v průběhu volebního období, není stanovena žádná lhůta k jejímu odstranění.