Upozornění pro zřizovatele příspěvkových organizací

10. července 2008 09:02, aktualizováno 08:02,

Upozornění pro zřizovatele příspěvkových organizací

 

Podle § 27 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je zřizovatel příspěvkové organizace povinen oznámit skutečnosti podle odst. 3 (vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace) Ústřednímu věstníku České republiky do 15 dnů ode dne, kdy k uvedené skutečnosti došlo.

 

Ministerstvo spravedlnosti 

redakce Ústředního věstníku ČR

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

 

tel.: 221 997 255

e-mail: uvcr@msp.justice.cz

 

 

 

Soubory ke stažení