Studie LABEL - Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje

obrazek
10. srpna 2011 10:36, aktualizováno 09:36, Bc. Josef Velíšek

V rámci projektu LABEL byla zpracována studie Posouzení retenčních kapacit území Plzeňského kraje.

Studie se zaměřuje na:

- vyhodnocení podmínek přirozené retence území

- vyhodnocení retenčních kapacit existujících a uvažovaných lokalit pro akumulaci povrchových vod

- posouzení možných rozlivových území

- posouzení územních střetů lokalit pro akumulaci povrchových vod

- přehled realizovaných protipovodňových opatření

- bilance akumulace povodňových vod podle dílčích povodí

- kategorizace území podle možnosti regulace povodňových odtoků

- návrh podmínek a opatření ke zlepšení akumulace povrchových vod a snížení rizika povodní

Mapová služba s daty - zde

Soubory ke stažení