Stanovisko hejtmanky Plzeňského kraje k babyboxům

obrazek
07. dubna 2009 12:51, aktualizováno 11:51, Mgr. Jindra Radová

Vážený pane redaktore,

poněvadž jsem neměla času nazbyt, rozhodla jsem se nakonec, že Vám napíši, resp. zodpovím Vaše otázky.

Na ně lze reagovat z několika hledisek : jde především o hledisko morální, právní a odborné.

Úvodem uvádím hlavní fakta z počátku XXI. století :

Dnes žena nemusí odkládat dítě pro společenskou hanbu. Jako samoživitelka má dokonce nárok na vyšší sociální dávky. Opakovaně prohlašujeme práva dítěte a povinnost ochraňovat jeho zájmy. Menším zlem se nám jeví eventualita, že pokud se rozhodne matka dítě odložit, má možnost podepsat souhlas s jeho osvojením. Žena má možnost od 1.9.2004 dokonce utajeně porodit. Žena může své dítě svěřit do péče komukoliv.

Když žena dítě někde odloží, dopouští se trestného činu opuštění dítěte a může být stíhána.

A nyní k samotným babyboxům:

Odložení dítěte do babyboxu a propagace tohoto činu vlastně legalizuje trestný čin opuštění dítěte. Matka nemůže dát dítěti do vínku jakékoliv údaje o sobě a o otci dítěte, neboť se vystavuje nebezpečí stíhání. Jde o sociálně-patologický jev, který by naše morálně pokleslá společnost neměla podporovat.

Navrhovatelé babyboxu volí nechvalně známý výklad práva : co není zakázáno, je povoleno.

Úmluva o právech dítěte říká, že dítě má právo znát od narození svůj genetický původ, své rodiče a má práco na jejich péči. Toto právo má dítěti zaručit stát. V případě babyboxů není toto právo naplněno! Stát se pak podílí na vytváření dětí bez minulosti, tedy nalezenců, kteří mají v pozdějším životě mnoho osobnostních a vztahových problémů se svou nejasnou identitou, což je jistě jev společensky nežádoucí.

Z odborného sociálněpediatrického hlediska má zřizování odkládacích boxů pro děti jednoznačně negativní dopad ve smyslu ochrany jejich zájmů a prospěchu. Jde o nalezence bez anamnézy, bez identity, bez jakýchkoliv vazeb. Neprožívají normální psychický a sociální vývoj, vyloučeny nejsou ani dědičné choroby somatické, resp.i infekční.

Navíc je statisticky podloženo, že například v sousedním Německu nedošlo k poklesu výskytu zavražděných novorozeňat, ačkoliv tam babyboxy také leckde instalovali.

Závěrem chci říci, že pro moji "filosofii" slouží významně televizní pořad "Pošta pro tebe", kde je stále více a více případů, kdy dítě hledá svoje biologické rodiče, ačkoliv u těch náhradních se mu špatně nežije. Za takový pořad lze jen vyslovit díky a je škoda, že je tak ojedinělý…Nepochybně promlouvá do svědomí všech těch, kteří se na svých dětech chtěně či nechtěně provinili a pomáhá k zaujímání chvályhodných stanovisek s ohledem na ty druhé.

Pana Hesse osobně neznám a nemám potuchy, co jej vedlo k zavádění jistého extrémního řešení, které se zcela neslučuje s mentalitou našich obyvatel. Prý nemá rád lékaře - takže to má být ten hlavní důvod, proč babyboxy chce zavádět ? Anebo má snad jakousi negativní zkušenost ze své minulosti? Nepátrala jsem po těchto údajích, nakonec jde o údaje z jeho soukromí. Pokud by se však chtěl nějak zviditelnit, znala bych lepší způsoby.

Ale pozor! Pokud by babybox představoval záchranu života jediného dítěte, nechť je instalován. Mám cenu lidského života trvale na zřeteli - ostatně, vždyť právě proto jsem studovala medicínu v Česku a jsem proti válce !

 

S pozdravem Milada Emmerová