Složení Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje

08. prosince 2008 13:58, aktualizováno 12:58,
 

Podoba Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje dle voleb z listopadu 2004. Zastupitelstvo Plzeňského kraje vykonávalo svou činnost do 18. října 2008, kdy se konaly nové volby do krajských zastupitelstev. Rada Plzeňského kraje ukončila činnost 14. listopadu 2008.

 

  

Zastupitelstvo Plzeňského kraje: 45 členů

Politická strana

Počet členů v Zastupitelstvu PK

ODS

22

KSČM

10

ČSSD

  8

KDU – ČSL

  3

SNK

  2

 

Rada Plzeňského kraje: 9 členů

Politická strana

Počet členů v Radě PK

ODS

7

KDU - ČSL

2

 

 Členové Rady Plzeňského kraje 2004 - 2008

 

MUDr. Petr Zimmermann – hejtman Plzeňského kraje

MVDr. Václav Červený – náměstek hejtmana pro oblasti školství, mládeže a sportu

Ing. Vladislav Vilímec – náměstek hejtmana pro ekonomiku a finance

Mgr. Olga Kalčíková – náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Ing. Miroslav Jaroš – radní pro oblast dopravy

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. – radní pro oblast životního prostředí

Mgr. Martin Baxa – radní pro oblasti kultury a památkové péče

Ing. Jiří Kalista – radní pro oblast regionální rozvoj, zemědělství a podpora fondů EU

Ing. Pavel Karpíšek – radní pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí

 

 

Členové Zastupitelstva Plzeňského kraje 2004 - 2008

Baborovský Jaroslav

Baloun Jan

Bauer Jaroslav

Baxa Martin

Benediktová Hana

Branka Jiří

Bystřická Jana

Brom Hynek

Červený Václav

Holeček Josef

Honz Zdeněk

Hornofová Zdeňka

Hošek Petr

Hrubá Ivana

Hurt Miloslav

Jaroš Miroslav

Kalčíková Olga

Kalista Jiří

Karpíšek Pavel

Kasl Rudolf

Koc František

Koenigsmarková Eva

Koubík Václav

Kreuzberg Boris

Macák Ladislav

Lišková Zdeňka

Lobkowicz Jaroslav

Petrus Václav

Podlipský František

Poduška Jan

Rampas Stanislav

Rippelová Jiřina

Rožánek Karel

Spalová Simona

Steiner František

Šidlo Karel

Terela Jan

Toman Jan

Uhlík Jiří

Urban Ladislav

Vilímec Vladislav

Vracovský Jiří

Wollerová Jaroslava

Zimmermann Petr

Zrzavecký Martin