Slavnostní shromáždění představitelů ZČU v Plzni

13. února 2009 10:57, aktualizováno 09:57,

Projev hejtmanky Milady Emmerové na slavnostním shromáždění představitelů Západočeské univerzity v Plzni,

Magistrát města Plzně, dne 10. 2. 2009

Vážené dámy, vážení pánové,

 

Dostalo se mi té cti, abych z titulu své funkce hejtmanky pozdravila všechny přítomné, především pak představitele Filosofické fakulty Zpč.univerzity a akademického senátu, včetně jejich hostů, a v neposlední řadě pana rektora docenta Josefa Průšu.

Je mi známo, že toto slavnostní zasedání je oslavou vzniku Filosofické fakulty Zpč.univerzity, která se rodila již na počátku devadesátých let minulého století. Existence filosofické fakulty má pro Plzeňský kraj nebývalý význam, stejně jako existence všech šesti dalších fakult Zpč.univerzity. Vznik FF představuje výchovu odborníků nejen technického, právnického a pedagogického směru. Dochází i k výuce zdravotnických povolání, a tak dochází ke kompletizaci výchovy vzdělanců, včetně produkce lékařů na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.

Možná, že právě v těchto dnech se naskýtá příležitost, aby vysoké školství v rámci Plzeňského kraje, které dokonce přesahuje jeho význam, se ještě více propojilo, a to například vydáváním společných informačních materiálů směrem k veřejnosti našeho kraje. A na tomto úkolu bych se chtěla podílet nejen jako hejtmanka, ale i jako absolventka lékařské fakulty v Plzni a v neposlední řadě i jako matka dcery Heleny, která je absolventkou Fakulty humanitních studií na Zpč. Univerzitě, předchůdkyně filosofické fakulty.

Absolvent filosofické fakulty je kromě jazykových a praktických dovedností a speciálních znalostí svého oboru vybaven interdisciplinárním rozhledem, což mu umožňuje flexibilitu, požadovanou v našem současném globalizovaném světě.

Přeji mnoho úspěchů do další činnosti celé Západočeské univerzity.