Setkání hejtmanky PK s představiteli Alliance française

obrazek
18. března 2009 19:27, aktualizováno 18:27, Mgr. Jana Filípková
 

 

Hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. přijala dnes 18. března členy Francouzské aliance Plzeň – jejího předsedu Jaroslava Lobkowicze a ředitele  Thibaulta Haiouna. Cílem jejich návštěvy bylo nejen představit fungování tohoto občanského sdružení, ale i zhodnotit dosavadní kooperaci s Plzeňským krajem a projednat užší spolupráci do budoucna. Ta by měla vycházet i z partnerství Plzeňského kraje s francouzským regionem Franche-Comté, se kterým se spolupráce bude nadále rozvíjet zejména v oblastech kultury a cestovního ruchu, školství a vzdělávání, sportu a mládeže.

„Plzeňský kraj má zájem na dalším rozšiřování vztahů s francouzským regionem Franche-Comté i na spolupráci s Alliance française v Plzni“, ujistila hejtmanka PK představitele Francouzské aliance.

Předseda sdružení Jaroslav Lobkowicz seznámil nejvyšší představitelku kraje s historií i současností Alliance française, která je celosvětovou organizací zabývající se především propagací Francie, její kultury, společnosti a francouzského jazyka. Její první odnož v České republice byla již na počátku minulého století založena právě v Plzni.  Prvním předsedou byl významný český spisovatel Karel Klostermann. Dnes již působí v šesti českých městech a její plzeňská pobočka má kolem 350 členů.

Thibault Haioun z bohaté činnosti Alliance française představil festival frankofonní kultury „Bonjour Plzeň“, na kterém se letos poprvé bude podílet také partnerský region Plzeňského kraje Franche-Comté. Ředitel informoval hejtmanku PK o záměru rozšířit působení aliance i do jiných míst kraje, a to právě ve spolupráci s Plzeňským krajem.

Francouzská aliance v minulosti přispěla ke vzniku partnerství Plzeňského kraje a regionu Franche-Comté a je připravena napomoci i dalšímu rozvíjení vztahů. Ty mají velice dobrý základ z loňského roku, kdy proběhla třídenní návštěva představitelů francouzského regionu v Plzeňském kraji, účast regionu na veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni nebo naopak účast Plzeňského kraje včetně hejtmanky PK na veletrhu Talents Comtois v Besançonu.

Kraj podporuje i započatý projekt týkající se výuky češtiny na univerzitě v Besançonu, na němž se podílí Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, nebo např. výměnu studentů medicíny mezi Lékařskou fakultou UK v Plzni a univerzitou v Besançonu.

Další formou spolupráce, o které se na setkání jednalo, je podpora Plzeňského kraje na překladu a vydání francouzských povídek z regionu Franche-Comté do češtiny a využití francouzsko-české verze knížky pro studijní účely.

Hejtmanka Plzeňského kraje při jednání se zástupci Francouzské aliance Plzeň.