Seminář k Interreg IIIA - prezentace

obrazek
03. září 2004 09:36, aktualizováno 08:36,

Dne 2.9.2004 proběhl v prostorách budovy Krajského úřadu Plzeňského kraje informační seminář věnovaný Iniciativě Společenství Interreg IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko. Seminář byl pořádán oddělením Sekretariátu Regionální rady ve spolupráci s Regionálním evropským informačním střediskem a zúčastnili se ho především zástupci obcí Plzeňského kraje.  Vstupní část prezentace, zabývající se základními pravidly a možnostmi Iniciativy, přednesla Ing. Ladislava Khaurová. Vyplnění jednotlivých bodů žádosti, včetně informací o jejích povinných přílohách, následné kontroly, hodnocení a výběr projektů představila Petra Kůsová, BA.

 

Prezentaci ze zmíněného semináře naleznete ke stažení v příloze tohoto textu. Upozoňujeme však, že prezentaci NELZE dále používat k prezentaci na veřejnosti.

Soubory ke stažení