Schválení finančních prostředků na ekologické projekty 2011 Zastupitelstvem PK - programy 1.1, 1.2, 1.3, 2. a 3. - seznamy příjemců dotace

obrazek
13. června 2011 09:04, aktualizováno 08:04, Alena Stuchlíková
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 9.6.2011 usnesením č. 863/11 poskytnutí finančních prostředků formou dotace na ekologické projekty 2011 dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, jemu příslušející a to v programech 1.1 Podpora projektů zásobování pitnou vodou, 1.2 Podpora projektů kanalizací a čistíren odpadních vod, 1.3 Podpora projektů protipovodňových opatření, 2. Podpora projektů v oblasti odpadového hospodářství a 3. Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Seznam schválených dotací je přílohou tohoto sdělení.

Soubory ke stažení