Sborník vzpomínek pamětníků na II. světovou válku

obrazek
25. srpna 2009 10:37, aktualizováno 09:37,
 

                                                                                                          V Plzni dne 28. 7. 2009

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

 

dovolte mi, abych vás srdečně pozdravila a vyslovila svoji úctu a poděkování za to, že máte vůli se scházet, organizovat různá oficiální i neoficiální setkávání a že vaše iniciativa nijak nepolevuje. Problémy naší doby jsou naléhavé a vyžadují od nás všech permanentní zájem o jejich řešení. V tomto kontextu je nutné zdůraznit, že vaše životní moudrost je nenahraditelná a že umožňuje záležitosti řešit s rozvahou, s rozumem, se srdcem na dlani…Zdrojem zmiňované moudrosti je ona „škola života“, o které byste jistě mohli mnohé vyprávět…

 

A proto vám dnes píši tento otevřený dopis.

V příštím roce uplyne 65 roků od konce II.světové války, o které již bylo mnohé napsáno, zfilmováno, vyprávěno, ale přesto nápady a praktiky některých mladých lidí naší doby napovídají, že tato poučení nestačí. Nestačí ani výuka dějepisu na školách, kdy oficiální a někdy i příliš obecné statě nikdy nemohou mít takovou vypovídací hodnotu, jako jsou  vaše příběhy tenkrát prožité. Učitelé, kteří historii se znalostí věci v dobré víře přednášejí a zkoušejí, nic takového pravděpodobně ani prožít nemohli, podobně jako rodiče dnešních školáků. Stačí si všechno spočítat a hned jsme chytřejší.

 

Prosím vás proto, vyslyšte moji výzvu, napište svůj významnější  zážitek z oné doby. Každé z těchto vyprávění bude jedinečné, neboť pouze vy jste „u toho byli“ a vše prožili, nejvýše s několika dalšími jedinci, kteří však moji výzvu třeba neuslyší…Anebo je vyzvěte právě vy, aby se připojili a posloužili oslavě těch, kteří mají v hlavě uloženou tuto zkušenost, i když ne zrovna v dobrém vzpomínanou. A k poučení těch, kteří je rádi přijmou.

 

Chceme z vašich vyprávění sestavit soubor vzpomínek od nezaměnitelných pamětníků, který by se stal dodatkem učebních textů ve školách, ale i dobrou „literaturou faktu“ v našich knihovnách. Sestavíme redakční radu z odborníků – historiků, literátů, novinářů – a ta vyhodnotí i tři nejlepší příspěvky. Možná, že se stanou později předlohou pro zcela originální film – pochopitelně s vaším souhlasem. Jejich autor – pisatel bude finančně odměněn.

 

Věřím, že pochopíte náš záměr a že ke svému příspěvku přidáte i kopie některých dokumentů oné doby, a to buď fotografií anebo novinových článků, vše podle vašeho uvážení.

 

Pokud jste se už rozhodli, pak si dovoluji přidat jistý návod, něco jako „kuchařku“, abyste vše psali s pocitem, že je to tak vyžadováno a že je to tedy správně :

1.               příspěvek napište nejlépe psacím strojem nebo na počítači,  ale přijmeme i ručně psaný text

2.               rozsah nechceme příliš limitovat, ale v průměru by mělo jít o 3 – 5 stran textu, formátu A4

3.               navrhněte název příspěvku, snažte se o přesnost v udávání místa a času popisované události či příběhu

4.               nezapomeňte napsat jméno a přesnou adresu autora, případně telefon

5.               případné doplňky provedeme ve spolupráci s vámi, po navázání přímého nebo telefonického  kontaktu

6.               příspěvky zasílejte nejpozději do 31. října 2009 na adresu: oddělení mediální komunikace Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 12 Plzeň, k rukám Mgr. Reného Zeithamla

 

Srdečně vás zdravím, předem děkuji za pochopení a moc se těším na setkání s vámi se všemi, neboť při vydání zmiňované publikace uspořádáme slavnostní autogramiádu za účasti nás ostatních !!!

 

Srdečně vás všechny zdraví                 

 Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje