Reakce hejtmanky

19. srpna 2009 15:57, aktualizováno 14:57, Mgr. René Zeithaml

Reakce hejtmanky PK na dopis sester a porodních asistentek Rokycanské nemocnice, a.s. ohledně připomínky k realizaci navýšení platů pro všeobecné sestry a porodní asistentky v rámci stabilizačních opatřenístanovených MZČR.

 

Vážená paní vedoucí sestro,

 reaguji na Váš dopis, který jsem dnes obdržela, stejně jako kolega radní MUDr.Šimánek. Vaše argumenty plně chápu, zvláště proto, že znám cenu práce kvalifikované sestry, bez  níž si nelze představit chod žádného zdravotnického zařízení. Jsem přesvědčena, že mi vše věříte, neboť je Vám dobře známo, že jsem ve zdravotnictví desítky let pracovala, a to obvykle v týmu, kde zdravotní sestry bývaly početně v převaze. Jejich mravenčí práce je tak náročná, že vyžaduje jasnou mysl, znalosti a k tomu pracovité ruce, vlídné chování, upravený zevnějšek, atd., atd., a to v podmínkách nemocnice ve dne i v noci. Kdo to nezažije alespoň v roli pacienta, neví o čem se hovoří….Že je tato práce nedostatečně honorována, a to chronicky, což se týká všech zdravotníků, je jasné. Tím, že vysoce postavení lidé často nevědí o této práci nic anebo velmi málo, mohlo dojít k jejímu podceňování. Navíc jde velmi často o lidi mladé, kteří ještě nestonali a dokonce se domnívají, že nikdy stonat nebudou…"tak proč mají vlastně platit nějaké pojištění, že"? To nemá být hloupý vtip ani ironie, to mi řekl například jistý místopředseda vlády v době mého působení na MZd.
Dne 29.5.09 jsem se zúčastnila jednání na MZd, kde bylo paní ministryní a panem náměstkem Šnajdrem sděleno, že má dojít k navýšení platů zdravotníků z rozhodnutí vlády. Že je přislíbena platba od zdravotních pojišťoven (nebylo řečeno, kdy a kolik), zbytek že bude MZd hradit ze státního rozpočtu směrem k těm zdravotnickým zařízením, které má v gesci (tj. FN, některé léčebny,…), zatímco event. doplatky do celkové výše 15%ního přídavku by měly hradit Krajské úřady u svých zařízení.
Zvýšení platů ve zdravotnictví bude mít vždy můj souhlas a v době působení na MZd jsme v tomto směru podnikla spolu s celým aparátem taková opatření, aby na to finance byly. V daném případě však existuje řada pochybení a nedostatků, které nikomu a nic nezaručují. V příloze Vám zasílám dnes obdržený rozbor ze strany poskytovatele prof.Fialy a právníků AČMN (všichni na závěr uvedeni), který objasňuje, že jde o potěmkiádu, která se střetává s platnými zákony a v žádném případě nazaručuje plnění nařízení vlády ( podzákonná norma). Lépe bych vše nezdůvodnila.

Chci Vás však ujistit, že Asociace krajů ČR bude věc spolu s tripartitou dále řešit a budeme usilovat o to, aby byl realizován návrh, zaslaný v příloze. Jinak by šlo o planý slib, který měl vzbudit dojem, že KÚ mají na finanční dary směrem k nemocným a jejich poplatkům , ale nemíní přidat na finanční odměně zdravotníkům, najmě sestrám. To důrazně odmítám, poněvadž jde jen o předvolební tah…, který můžeme nazvat "POMSTA  ZA  POPLATKY  A  JEJICH  HRAZENÍ KRAJI"...

Jsem připravená k návštěvě Vaší nemocnice, abychom se všemi zdravotníky prodiskutovali situaci ve zdravotnictví, zvláště pak ve Vaší nemocnici…
Pokud máte o toto setkání zájem  Vy ( i vy), pak jednejte s mým sekretariátem o termínu po 20. srpnu. V tomto období se má uskutečnit další jednání tripartity, poněvadž je nutné realizovat uvedená opatření, pokud se přídavky zdravotníkům mají stát realitou. V případě  nemocnic, které jsou obchodními společnostmi, nelze takový přídavek beztrestně realizovat z pozice KÚ… Toto zařídili naši předchůdci na KÚ PK, ačkoliv jimi předpovídaná prosperita těchto obchodních  zařízení se nedostavila, ba naopak (viz i situace rokycanské nemocnice).Já a moji kolegové jsme před tímto jejich krokem varovali, neboť obchodní společnost se klidně může dostat do konkurzu a zdravotnické zařízení zaniká se svojí funkcí (viz nemocnice Planá).

Srdečně Vás zdravím a těším se na nové zprávy od 17.8.09 ( mám před sebou týden dovolené, nebudu u počítače).

 

                       Milada Emmerová