Projev hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové u příležitosti předání pamětních medailí Ruské federace veteránům 2.světové války dne 10.března 2010 .

obrazek
15. dubna 2010 08:57, aktualizováno 07:57, Mgr. René Zeithaml

Vážené dámy a pánové,
vážený pane konzule,
vážení přátelé,
milí hosté.


Dovolte mi, abych vás jako hejtmanka Plzeňského kraje přivítala na krajském úřadě, v tzv. Rašínově domě.

Setkáváme se při příležitosti 65. výročí postupného ukončování 2. světové války v Evropě. V našem regionu je určitá výjimečnost, o které jsem se však ve škole neučila. Dne 17. dubna 1945 byl jeden z náletů amerických osvoboditelů na nákladové nádraží v Plzni, kdy moji rodiče i prarodiče byli totálně vybombardováni. Zůstala jsem jim jen já a můj tmavomodrý kočárek ze sklepního krytu. Dědeček se vrátil z koncentračního tábora v Buchenwaldu, kde byl internován pro protifašistický boj. Otec se vrátil z totálního nasazení v Německu. Bydleli jsme pak nedaleko v bytě po odsunutých Němcích. V Praze probíhal boj na barikádách a osvobozovala ji Rudá armáda. To vše jsou klíčové body z mého života ve vztahu k ukončování války. Nepochybuji však ani chvíli o tom, že možná daleko dramatičtější osudy jste prožívali vy, kteří dnes obdržíte od pana konzula Budaeva vyznamenání. Za vaše postoje a oběti vám chci poděkovat jistě jménem nás všech. Nebýt vás, možná by tady mnozí z nás nebyli.

Důkazem toho, jak si vašich vzpomínek, příběhů a přístupů vážíme, je chystané vydání knihy vzpomínek pamětníků především konce 2. světové války v Plzeňském kraji, pod názvem Svědectví. Její křest bude další vzpomínkovou slavností koncem měsíce dubna. Chceme ji doporučit do škol, abychom nebyli svědky různých neonacistických tendencí některých mladých lidí. Zřejmě plynou z nedostatku zkušeností, znalostí, informací a právě zážitků těch druhých. Zřejmě je potřebné si připomenout nejen minulost, ale i to, co značí pojem „vlastenectví“.

Vážení přítomní, dovolte mi, abych se před vámi všemi poklonila. Vždyť jste psali historii v zájmu nás všech! Za to vám patří velký dík a uznání.


doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.