Příručka pro české žadatele – 4.vydání

obrazek
03. května 2010 15:06, aktualizováno 14:06,

 

Čtvrté vydání Příručky pro české žadatele je platné od 1.5.2010.

 

Metodický pokyn č. 1

Metodickým pokynem č. 1 ke 4. vydání Příručky pro české žadatele byla aktualizovaná příloha č. 9 - Vzor Partnerské dohody.

Aktualizace je platná od 29.11.2010.

 

Metodický pokyn č.2

V návaznosti na nové usnesení vlády o monitoringu hospodaření obcí byla aktualizována příloha č. 6 Příručky pro české žadatele (Definice a výpočet vybraných ukazatelů SIMU). V souvislosti s tím byl aktualizován text kap. 7.1.2 Příručky pro české žadatele (odkaz na nové usnesení a upřesnění postupu při vyplňování tabulky v příloze 6).

Aktualizace je platná od 15.6.2011.

 

Metodický pokyn č.3

Metodickým pokynem č. 3 ke 4. vydání Příručky pro české žadatele byl aktualizován text kap. 4.1.2, příloha č. 1 - projektová žádost a příloha č. 7 - check-list prvotní kontrola přijatelnosti.

Aktualizace je platná od 4.7.2011.

 

Poznámka:

- Pro projektové žádosti předložené k projednání na 6. a 7. zasedání Monitorovacího výboru dne 15. a 16. 6. 2010 je platné třetí vydání Příručky pro české žadatele.

- Pro projekty předložené k projednání na 5. zasedání Monitorovacího výboru bylo platné druhé vydání Příručky pro české žadatele.

- Pro projektové žádosti předložené k projednání na 1. - 4. zasedání Monitorovacího výboru bylo platné první vydání Příručky pro české žadatele

 

Soubory ke stažení