Příručka pro české příjemce dotace - III.vydání

obrazek
19. dubna 2010 10:38, aktualizováno 09:38,

Třetí vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 20. 4. 2010.
 
Aktualizace ke dni 20.4.2010
Příručka pro české příjemce dotace z Programu přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko byla aktualizována. Třetí vydání Příručky pro české příjemce dotace je platné od 20. 4. 2010.

 

Aktualizace ke dni 1.3.2011
S platností od 1. 3. 2011 byla aktualizována příloha č. 4b PPP - Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 („Doplňující postupy“).

 

Poznámka: Příručkou byl aktualizován formát Finanční identifikace pro prostředky SR, který Vám byl nedávno neoficiálně zaslán. Oficiální aktualizace odpovídající přílohy OM formou Metodického pokynu proběhne v posledním dubnovém týdnu. Nový formát Finanční identifikace bude povinný až pro projekty schválené na 7. zasedání MV.

Soubory ke stažení