Prezentace ze semináře "Žádost o proplacení nákladů akce"

obrazek
04. července 2007 11:22, aktualizováno 10:22,

25.června 2007 pořádalo Oddělení grantových schémat Krajského úřadu Plzeňského kraje seminář pro příjemce dotace z grantového schématu SROP na podporu sociální integrace. Tématem semináře bylo seznámit příjemce podpory s postupem a pravidly při podávání Žádostí o proplacení nákladů akce a předejít tak problémům při proplacení dotace.

 

 

V příloze naleznete prezentaci odpřednášenou na semináři.

 

Upozorňujeme však, že prezentaci NELZE dále používat k prezentaci na veřejnosti.

 

 

Více informací ke GS:

Mgr. Magdaléna Kolářová

GSM tel: 724 525 203

tel: 377 195 644        

e-mail: magdalena.kolarova@plzensky-kraj.cz

 

Soubory ke stažení