Prezentace ze semináře pro příjemce dotace z GS SROP na podporu sociální integrace

obrazek
14. listopadu 2006 09:21, aktualizováno 08:21,

                            

  

1.prosince 2006 se na Krajském úřadě Plzeňského kraje konal seminář pro příjemce dotace z grantového schématu SROP na podporu sociální integrace v Plzeňském kraji. Hlavním cílem školení bylo seznámit příjemce podpory z grantového schématu s postupem a pravidly při podávání Žádostí o proplacení nákladů akce a předejít tak problémům při proplacení dotace.

 

V příloze naleznete prezentaci odpřednášenou na semináři.

 

Upozorňujeme však, že prezentace NELZE dále používat k prezentaci na veřejnosti.

 

 

Veškeré další informace Vám poskytne manažer grantového schématu:

Mgr. Magdaléna Kolářová

GSM tel: 724 525 203

tel: 377 195 644        

e-mail: magdalena.kolarova@kr-plzensky.cz

 

 

 

Soubory ke stažení