Prestižní titul „Stavba roku PK“ získaly tři stavby

obrazek
30. března 2009 16:59, aktualizováno 15:59, Mgr. Jana Filípková
 

 

 

Poprvé se slavnostního vyhodnocení a předání titulů „Stavba roku Plzeňského kraje“ osobně zúčastnil i nejvyšší představitel kraje, a to hejtmanka PK Milada Emmerová, pod jejíž záštitou byla tato soutěž vyhlášena.

Titul „Stavba roku Plzeňského kraje“ byl udělen porotou a hejtmankou Plzeňského kraje předán třem stavbám z pěti kategorií. Konkrétně se jedná o:

-                         Sborový dům Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Domažlicích v kategorii „Novostavby budov“

-                         rekonstrukci haly Techmania Science Center v Plzni v kategorii „Rekonstrukce budov“

-                         expozici „Česká řeka“ v Zoologické a botanické zahradě města Plzně v kategorii „Sportovní a volnočasové aktivity“

Vítěz nebyl vyhlášen mezi dopravními a inženýrskými stavbami ani v nové kategorii „Veřejná prostranství“.

 „Věřím, že tato soutěž je jedním z podnětů stavět a rekonstruovat v Plzeňském kraji architektonicky zajímavé a nevšední objekty“, prohlásila hejtmanka Plzeňského kraje, která na závěr slavnostního večera vyhlásila další, sedmý ročník soutěže.

Ze slavnostního vyhlášení - projev hejtmanky PK Milady Emmerové

 

Náměstek hejtmanky PK pro oblasti regionálního rozvoje a fondů EU Ivo Grüner předal na počátku slavnostního večera nominaci na cenu 11 oceněným. V každé kategorii (novostavby budov, rekonstrukce budov, dopravní a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby a veřejná prostranství) může být udělena nominace nejvýše 3 stavbám.

Do šestého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 29 staveb, z toho 17 staveb se nacházelo mimo území města Plzně.

Ze slavnostního vyhlášení

 

Soutěž je vypisována na podporu rozvoje kvalitních staveb s komplexní realizací od architektonického návrhu až po provedení řemeslného detailu.

Celkovým záměrem je prezentovat rozvoj architektury na území Plzeňského kraje  s cílem nechat se inspirovat kvalitními stavbami, které utvářejí život okolo nás.

 Ze slavnostního vyhlášení

 

Vypisovatelem soutěže je Plzeňský kraj a Město Plzeň, spoluvypisovatelé Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká komora architektů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Český svaz stavebních inženýrů. Organizátorem soutěže je ABF, a.s.. Partnerem je akciová společnost ÚRS PRAHA a mediálním partnerem R1 ZAK.

 

 

 

 

 

PŘEHLED přihláŠených STAVEB

(v abecedním pořadí)

 

 

·       6th RIVER – Plzeňský vědeckotechnologický park, Plzeň

·       Angelo Hotel Pilsen

·       Bytový dům Malická ul., Plzeň

·       Bytový dům Nerudova 10, Plzeň

·       Expozice „Česká řeka“ v Zoologické a botanické zahradě m. Plzně

·       Hřbitovní kaple, katastrální území Kvíčovice

·       Kaple Smíření – dálniční kaple, Šlovice u Plzně

·       Klatovy – „ČISTÉ MĚSTO“

·       Optimalizace trati Plzeň – Stříbro

·       Pension a restaurace Barokní špejchar, Tlučná

·       Náměstí v Přimdě – úpravy komunikace a ploch

·       Novostavba sborového domu Tyršova ul., Domažlice

·       Regionální centrum cestovního ruchu v Horažďovicích – hotel Prácheň

·       Rekonstrukce Domažlické ulice, Horšovský Týn

·       Rekonstrukce haly, TECHMANIA SCIENCE CENTER, Plzeň

·       Rekonstrukce objektu č. 2 - Studijní vědecká knihovna Plzeňského kraje, Plzeň - Bory

·       Rekonstrukce obřadní síně OÚ Strašice

·       Rekonstrukce ulice Mantovská – sil. III/18045, Chotěšov

·       Rekonstrukce veřejného prostranství objektu Měšťanské besedy, Plzeň

·       Rekonstrukce vnitrobloku Částkova – Sudova, Plzeň - Slovany

·       Rokycany, rekonstrukce křižovatky Železná

·       Společensko obchodní centrum PLZEŇ PLAZA

·       Sportovní areál POHODA Letkov

·       Sportovní areál Zruč

·       Stavební úpravy budovy č. p. 93 v k.ú. Vysočany – 104 b.j., Bor

·       Škoda Sport Park – Malostranská, Plzeň - Slovany

·       Štěnovice, oprava mostu ev. č. 180 – 016

·       Víceúčelové hřiště pro tělesně postižené – 20. ZŠ Brojova, Plzeň

·       Víceúčelové zařízení Dobřany

 

 

Jednotlivá stavební díla jsou vystavena na adrese www.abf.cz/srpk/2008