Prasečí chřipka – možnosti dekontaminace

04. května 2009 14:48, aktualizováno 13:48, Ing. Radek Svoboda

Prasečí chřipka – možnosti dekontaminace

Úvod

Lidská forma prasečí (mexické) chřipky je vysoce kontaktní, akutní virové onemocnění respiračního traktu způsobené chřipkovým virem typu A (H1N1). Je to RNA virus, patří do čeledě Orthomyxoviridae, šíří se aerosolem, nepřímým kontaktem nebo asymptomatickými nosiči viru. Onemocnění obvykle začíná rychlým nástupem vysoké teploty, zimnice, suchý kašel, kýchání, bolest hlavy, bolest „za očima", potíže s dýcháním, bolest v krku, extrémní únava a svalová bolest, zvracení nebo průjem.

 

Odolnost chřipkového viru typu A (H1N1) k podmínkám vnějšího prostředí:

-          viry jsou destruovány éterem a jinými tukovými rozpouštědly, jsou inaktivovány teplem, odolávají účinkům pokojové teploty v sekretech nebo v zaschlých kapénkách hlenu. Krátkodobě se infekční aktivita uchová při teplotě + 4°C, pro dlouhodobé uchování aktivity virů chřipky je optimální teplota – 70°C.

-          tvrdé, neporézní povrchy (např. nerezová ocel, tvrdý plast): virus přežívá po dobu 24 - 48 hodin

-          porézní suché materiály (např. plátno, papír): virus přežívá <8 do 12 hodin při pokojové teplotě

-          porézní mokré a vlhké materiály: virus přežívá až 72 hodin

-          bavlněná tkanina: virus přežívá několik týdnů

-          suché ruce: virus přežívá až 3 hodiny, podle některých autorů pouze do 15 minut

-          z respiračních sekretů lze virus přenést na ruce z neporézních povrchů po dobu nejméně 2 až 8 hodin.

 

Dekontaminace:

Čištění a dezinfekce ploch a povrchů vede ke snížení počtu virů a ke snížení přenosu viru. Viry chřipky A (H1N1) jsou hypolipofilní obalené viry, jsou citlivé na širokou škálu chemických dezinfekčních přípravků a termickou dezinfekci. Na ambulantních a lůžkových odděleních zdravotnických zařízení je nutné dodržovat dezinfekční režim a používat přípravky s virucidním účinkem. Dezinfekční režimy mají zdravotnická zařízení lůžkové a ambulantní složky vypracované a schválené orgány ochrany veřejného zdraví.

Dopravní prostředky pro převoz nemocných nebo podezřelých z onemocnění chřipkou lze dezinfikovat otřením jednorázovými ubrousky napuštěnými dezinfekčními přípravky s virucidním účinkem.

Individuální ochrana osob:

 • Myt si ruce mýdlem pod teplou tekoucí vodou 
 • Použít na ruce dezinfekční přípravky s virucidním účinkem na alkoholové nebo vodní bázi.
 • Při kašli a kýchání používat papírové jednorázové kapesníky, zakrývat nos a ústa. Po použití kapesník vyhodit do koše.
 • Nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory apod.
 • Nezdravit se podáváním ruky a líbáním.
 • Při kontaktu s kontaminovanými povrchy se nedotýkat sliznice očí, nosu a úst.
 • Zabránit vzniku infekčních aerosolů (pravidelně větrat, neprášit, neroztřepávat textilie apod.).
 • Pravidelně uklízet, čistit a dezinfikovat povrchy (např. podlahy, stěny, okna, stoly, vybavení a zařízení a plochy po doteku rukou nemocných (např. dveřní kliky, telefony, počítače).
 • Prádlo prát procesem termodezinfekce nebo chemotermodezinfekce
 • Tuhé odpady odkládat do plastových obalů, likvidovat je jako nemocniční odpad spálením.
 • Při kontaktu s nemocným používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, ústní roušky, oděv, provádět dezinfekci rukou).
 • Při ošetřování nemocných chřipkou dávat přednost používání jednorázových zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky k opakovanému použití, které porušují integritu pokožky a sliznic po předsterilizační přípravě sterilizovat. Ostatní dezinfikovat otřením přípravky s virucidním účinkem.
 • Zdravotnické prostředky a zařízení, které lze obtížně čistit a dezinfikovat pokrýt jednorázovými bariérovými krytinami.
 • Úklid a čištění provádět navlhko, zamezit vzniku aerosolu.
 • Úklidové pomůcky po provedené práci dezinfikovat. Na koberce používat vysavače vybavené HEPA filtry.
 • Klimatizaci pravidelně dezinfikovat.

Viry chřipky typu A jsou inaktivovány dezinfekčními přípravky obsahující některou z těchto složek:
•  chlor nebo chlornan
•  jodofory
•  aldehydy
•  směsi kvartérních amoniových sloučenin
•  alkoholy
•  peroxidové a peroxooctové sloučeniny 

 

Je nutné dodržovat pokyny výrobce dezinfekčních přípravků pro jejich správné používání, zejména s ohledem na správnou koncentraci a čas tak, aby byl produkt v kontaktu s ošetřovaným materiálem potřebnou dobu.