Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat PK pro 4. kolo výzvy

obrazek
22. června 2007 09:30, aktualizováno 08:30,
 

Pokyny pro příjemce dotace jsou určeny pro konečné uživatele dotace z grantových schémat Plzeňského kraje vyhlášených v rámci programu SROP.  Upravují mimo jiné způsob financování akcí a konkretizují povinnosti a práva konečného uživatele finanční dotace i Plzeňského kraje, jakožto poskytovatele finanční podpory. Pokyny pro příjemce dotace jsou nedílnou součástí  Smlouvy o financování akce. Jejich znění včetně souvisejících příloh naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení