Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat PK pro 3. kolo výzvy GS 1.1, 3.2, 4.1.2 VS, 4.1.2 MSP a pro 2. kolo výzvy GS 2.1.1, 4.2.2

obrazek
27. září 2006 13:20, aktualizováno 12:20,
 

Pokyny pro příjemce dotace jsou určeny pro konečné uživatele finanční dotace z grantových schémat Plzeňského kraje vyhlášených v rámci programu SROP.  Upravují mimo jiné způsob financování akcí a konkretizují povinnosti a práva konečného uživatele finanční dotace i Plzeňského kraje, jakožto poskytovatele finanční podpory. Pokyny pro příjemce dotace jsou nedílnou součástí  Smlouvy o financování akce. Jejich znění včetně souvisejících příloh naleznete v příloze tohoto článku.

 

Metodika popisovaná v těchto Pokynech pro příjemce dotace se vztahuje pouze na ty konečné uživatele, jejichž akce byly schváleny k financování v rámci 3. kola výzvy GS Plzeňského kraje: 1.1 Program pro podporu malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje, 3.2 Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji, 4.1.2 Podpora malých a středních podniků při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji, 4.1.2 podpora veřejných subjektů při rozvoji služeb v cestovním ruchu v Plzeňském kraji a v rámci 2. kola výzvy GS Plzeňského kraje: 2.1.1 Podpora rekonstrukce a budování místních komunikací v Plzeňském kraji, 4.2.2 Podpora malých a středních podniků při rozvoji regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v Plzeňském kraji a kteří uzavřou s Plzeňským krajem Smlouvu o financování akce z grantového schématu SROP.

 

Soubory ke stažení