Pokyny pro příjemce dotace z grantových schémat PK pro 2. kolo výzvy

obrazek
14. února 2006 17:35, aktualizováno 16:35,
 

Pokyny pro příjemce dotace jsou určeny pro konečné uživatele finanční dotace z grantových schémat Plzeňského kraje vyhlášených v rámci programu SROP.  Upravují mimo jiné způsob financování akcí a konkretizují povinnosti a práva konečného uživatele finanční dotace i Plzeňského kraje, jakožto poskytovatele finanční podpory. Pokyny pro příjemce dotace jsou nedílnou součástí  Smlouvy o financování akce. Jejich znění včetně souvisejících příloh naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení