Podmínky pro zadávání zakázek v rámci GS SROP Plzeňského kraje platné po 1. 7. 2006

obrazek
19. července 2006 15:59, aktualizováno 14:59,
  

Od 1. 7. 2006 dochází ke změně Podmínek pro zadávání zakázek v rámci grantových schémat SROP Plzeňského kraje (dále jen "Podmínky"). Tyto Podmínky nahrazují stávající postupy uvedené v dokumentaci GS vztahující se k zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, a jsou závazné  pro konečné uživatele GS Plzeňského kraje, kteří budou realizovat výběrová řízení po 1. 7. 2006. 

 

Změna Podmínek oproti období před 1. 7. 2006 byla provedena na základě nabytí účinnosti nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a Pokynu č. 29 Řídícího orgánu SROP a JPD Praha ve věci  „Realizaci výběrových řízení u veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž postup neupravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách“. Text Podmínek je přiložen na konci článku.

Soubory ke stažení