Patronkou Křesadla 2010 byla hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová

obrazek
27. května 2010 09:00, aktualizováno 08:00,

Na zámku v Nebílovech se 25.5. 2010 konalo slavnostní vyhlášení dalšího ročníku oceňování dobrovolníků a dobrovolné práce v Plzeňském kraji Křesadlo 2010. Hlavní ceny předávala hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová, která nad akcí převzala osobní záštitu: „Nesmírně si vážím práce lidí, kteří nezjištně pomáhají druhým. Každá dobrovolnická činnost je velmi důležitá nejen pro ty, kterým je věnovaná, ale i pro ostatní, pro které je vzorem a zářným příkladem.“
Křesadlo 2010 pořádá Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje ve spolupráci s Centrem neziskových organizací Plzeň a Regionálním dobrovolnickým centrem TOTEM.
Ocenění si přijeli převzít lidé, kteří dobrovolně působili v minulém roce v jakékoliv oblasti činností, kde pomáhají lidem nebo svému okolí.   
Hlavní cena KŘESADLO letos patřila paní Evě Fikrlové z Plzně, která je  předsedkyní Vozíčkářů  Plzeňska, celoživotně se angažuje na poli zdravotně postižených, věnuje se odstraňování  bariér mezi postiženými a společností a významně se  podílí  na aktivitách Vozíčkářů Plzeňska a spolupracuje s Magistrátem města Plzně při organizování veřejných aktivit vozíčkářů.
Další Křesadlo získal pan Jaroslav Cuřín z Chotěšova, který je zakládajícím členem občanského sdružení Klášter Chotěšov. Již před rokem 1990 se zasazoval o jeho záchranu a ve své aktivitě pokračuje dosud, byl prvním průvodcem kláštera a je i iniciátorem a zpracovatelem projektů na jeho záchranu, díky jeho činnosti a z jeho iniciativy je klášter Chotěšov nyní centrem mnoha kulturních činností.
Třetí hlavní cenu Křesadlo si odnesla slečna Lucie Mudrová z Křimic, která je asistentkou v programu pro lidi s mentálním postižením „Zkusme to“. V současné době je vedoucí skupiny asistentů, kdy koordinuje jejich činnost a podílí se na přípravě společných akcí pro dvojice, aktivně se zapojuje  v Azylovém domě MáTa Fondu ohrožených dětí, kde vede tzv. Školičku a dále se podílí na přípravě nejrůznějších akcí, jako např. Maškarní rej, Velikonoční stopovačka, Mikuláš apod.

Jména ostatních oceněných najdete v příloze.

Další ročník Křesadla se uskuteční v roce 2011 v Plasích.          

 

 V popředí: tři hlavní ocenění s hejtmankou M.Emmerovou

 

                                                      

Soubory ke stažení