Organizační struktura živnostenských úřadů

obrazek
25. ledna 2008 11:01, aktualizováno 29. června 2022 16:13, Ing. Václav Kohout

Živnostenské úřady se člení:

 

  • obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených statutem hlavního města Prahy,
  • krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,
  • Živnostenský úřad České republiky, jehož působnost, až do jeho zřízení, vykonává Minsterstvo průmyslu a obchodu