Návštěva z partnerského regionu Northamptonshire v Plzeňském kraji

09. října 2007 15:25, aktualizováno 14:25, Ing. Milan Kozel
 

S veletrhem cestovního ruchu ITEP 2007 spojil svou první návštěvu Plzeňského kraje nejvyšší představitel partnerského regionu Northamptonshire pan Jim Harker a další zástupci tohoto hrabství ležícího ve střední Anglii.

První část delegace z hrabství Northamptonshire, kterou tvořili pánové Jez Goodman, Haydn Rees a Craig Loynes z agentury Northamptonshire Enterprise Limited, přijela do Plzně již ve středu 3. října a kromě přípravy svého stánku na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2007 bylo jedním z jejich hlavních bodů programu jednání s ředitelem Regionální rozvojové agentury Ing. Filipem Uhlíkem, členem Rady PK pro oblast regionálního rozvoje Ing. Jiřím Kalistou a vedoucím Odboru regionálního rozvoje KÚPK Ing. Arch. Miloslavem Michalcem o možné spolupráci v oblasti regionálního rozvoje, například v oblasti brown fields, na poli inovací nebo při výměně zkušeností, dále v oblasti čerpání prostředků z EU a potenciálních společných projektů.

Nejvyšší představitel regionu pan Jim Harker, jehož doprovázel člen Rady hrabství pro oblast kultury pan André Gonzales De Savage a zástupce univerzity v Northamptonu pan Ian Hope, byl nucen vzhledem ke svým pracovním povinnostem svou návštěvu omezit jen na dva dny. Po svém příjezdu ve čtvrtek 4.10. odpoledne si prohlédl prezentační stánky jednotlivých vystavovatelů na veletrhu ITEP. Pan Ian Hope se mezitím setkal s rektorem Západočeské univerzity Doc. Ing. Josefem Průšou, CSc., se kterým prodiskutovali současné aktivity a cíle svých univerzit a budoucí možnou spolupráci.

Večer uspořádal hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann na počest Jima Harkera slavnostní večeři.

V pátek dopoledne se pak oba představitelé znovu sešli k jednání o spolupráci obou regionů v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Téměř 90-ti minutová schůzka, jíž se zúčastnili i další členové anglické delegace a také náměstkyně hejtmana Mgr. Olga Kalčíková a radní Ing. Jiří Kalista, byla zaměřena výhradně na diskusi o možnostech konkrétní spolupráce. Velký důraz byl oboustranně kladen na spolupráci v oblasti školství, na možné výměny studentů i učitelů mezi jednotlivými školami. Jednalo se také o možnostech výměnných pracovních stáží pro zaměstnance krajského úřadu a úřadu hrabství Northamptonshire.

Další oblastí, kde by bylo možné navázat spolupráci, je oblast kultury. V Northamptonu pořádají každoročně hudební festival, nabízí se tedy možnost účasti nějaké kapely z Plzeňského kraje, a také spolupráce hudebních škol z hrabství Northamptonshire s plzeňskou konzervatoří. Dalšími možnostmi je například výměna různých výstav, jako je Biennále kresby, nebo spolupráce knihoven.

Ve svém jednání se účastníci dotkli i spolupráce v ekonomické oblasti, která byla předmětem jednání na čtvrteční schůzce v prostorách Regionální rozvojové agentury.

Příští rok by měla proběhnout návštěva představitelů PK v hrabství Northamptonshire a kromě zhodnocení probíhající spolupráce by měla být prodiskutována témata fungování a organizace samosprávy, státní správy a možnosti nabídky v oblasti cestovního ruchu.

 

 

Jednání v Regionální rozvojové agentuře PK - zleva Ing. Uhlík, Ing. Kalista, Mr. Loynes, Mr. Rees, Mr. Goodman, Ing. Arch. Michalec

 

Zápis nejvyššího představitele hrabství Northamptonshire pana Jima Harkera do pamětní knihy Plzeňského kraje

 

Pan Jim Harker a MUDr. Petr Zimmermann

 

Delegace hrabství Northamptonshire - zleva Mr. Goodman, Mr. Harker, Mr. Rees, Mr. Hope, Mr. Loynes, Mr. Gonzales De Savage