Jiří Struček přijal francouzskou delegaci

19. ledna 2011 16:36, aktualizováno 15:36, Ing. Milan Kozel

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jiří Struček přijal ve středu 19. ledna 2011 zástupce Univerzitního institutu pro vzdělávání učitelů z Besanconu, "hlavního města" partnerského regionu Franche-Comté, pana Pierra Statiuse a paní Florence Porchy. Francouzští hosté, mezi kterými byl také atašé pro jazykovou spolupráci pan Gérard Enjolras z velvyslanectví Francie v ČR a ředitel Francouzské aliance v Plzni pan Thibault Haioun, představili panu náměstkovi dva konkrétní projekty možné spolupráce.

První z nich se týká spolupráce mezi Univerzitním institutem v Besanconu, Západočeskou univerzitou v Plzni a vybranými středními školami v kraji. Univerzitní institut by rád vyslal na Západočeskou univerzitu několik svých studentů, kteří by v rámci své stáže na ZČU absolvovali část své praxe na střední škole. Protože jsou právě střední školy zřizovanými organizacemi PK, týkalo se jednání možností spolupráce, pomoci a podpory kraje na ubytování francouzských stážistů, zajištění praxe na středních školách apod.

Druhý projekt - Rok ve Francii - představil atašé pan Enjolras. Je určen studentům středních škol, kteří mají možnost studovat určitou dobu na francouzské střední škole. Náklady na tento pobyt hradí rodiče žáků.

Jiří Struček vyjádřil těmto projektům podporu.

 

Zleva: Thibault Haioun, ředitel Francouzské Aliance v Plzni; Florence Porchy, zástupkyně ředitele Univerzitního institutu pro vzdělávání učitelů (IUFM); Pierre Statius, ředitel IUFM; Gérard Enjolras, atašé pro jazykovou spolupráci velvyslanectví Francie ČR