Já a senioři, náš Plzeňský kraj a senioři

obrazek
28. srpna 2009 17:12, aktualizováno 16:12, Mgr. Jana Filípková

 

Snad ani nemůže být jinak, než abych jako lékařka-internistka neměla úzký vztah ke všem seniorům. Jsem si plně vědoma toho, že naše zdravotnictví dokáže stále  účinněji  prodlužovat lidský věk, jak dokládají demografické a různé statistické údaje. Na druhé straně však nejsem přesvědčena o tom, že stejnou intenzitou pečujeme  i o souběžné prodlužování důstojného a plnohodnotného života našich seniorů. Je potřeba, abychom se zabývali dostatečností sociálních služeb, dokázali využívat odborných znalostí, bohatých zkušeností a manuálních dovedností našich „dříve narozených“, umožňovali jim další vzdělávání, ovládání nových technologií, elektronickou komunikaci atd.Tím vším zlepšujeme podmínky pro aktivní stárnutí a přispíváme k péči také o jejich zdraví duševní.

V r. 2001 jsem zakládala občanské sdružení pod názvem Soužití 2001, které by mělo především pěstovat mezigenerační solidaritu. Tím, že jsou zapojeni studenti Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni v rámci výuky sociálního lékařství, ale i žáci a studenti základních a středních škol v rámci celého Plzeňského kraje, pěstujeme vzájemné vztahy mezi generacemi na poli vzdělávacím, kulturním, společenském apod. Zapojeni jsou i zdravotně postižení všech typů.

V letošním roce, v průběhu měsíce září, pořádáme ve spolupráci se Střední odbornou školou obchodu, užitého umění a designu výstavku různých výtvarných prací jak žáků, studentů a zdravotně postižených, ale i seniorů ze sociálních zařízení kraje. Jde o projekt „Tolerance 2009“ a název výstavy vystihuje její poslání : „Mládí a moudrost ruku v ruce“.

S nástupem nové politické reprezentace probíhá ustavení Rady seniorů a na základě usnesení Rady Asociace krajů České republiky a Rady vlády pro neziskové organizace dojde k podpisu smlouvy mezi Plzeňským krajem a Radou seniorů Plzeňského kraje.

Ve spolupráci s Radou seniorů uspořádáme v měsíci září „kulatý stůl“ s lídry jednotlivých politických stran před mimořádnými parlamentními volbami. Připravujeme anketu na téma „Přinesly poplatky v ordinacích a lékárnách předpokládaný regulační efekt a přispěly k zlepšení zdravotní péče ?“.

Zkrátka – konkrétními činy chceme zapojit naše seniory do celospolečenského dění v rámci kraje a přitom využívat jejich příznačné moudrosti, získané ve „škole života“. V této souvislosti jsem oslovila pamětníky II.světové války a jejího ukončení v r.1945, aby nám napsali svoje vzpomínky, příběhy a historické události. Z těch chceme sestavit sborník, který by mohl sloužit jako doplněk učebních textů ve školách, a v našich knihovnách by figuroval v kategorii „literatura faktu“. Ve výročí ukončení 2.světové války v příštím roce pak společně se seniory zavzpomínáme. A když k tomu přichystáme něco „ na zub“ a oživení muzikou, pak jsem přesvědčena, že všichni zase prožijeme pocit štěstí a sounáležitosti…

 

Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje,  25.8.2009