Hejtman navštívil partnerské hrabství Northamptonshire

24. června 2008 13:26, aktualizováno 12:26, Ing. Milan Kozel

Krátkou návštěvu hrabství Northamptonshire absolvoval ve dnech 20.-21. května hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann a člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., kteří přijali pozvání nejvyššího představitele hrabství pana Jima Harkera. Oplatili mu tak jeho návštěvu v Plzeňském kraji z října minulého roku.

Oba představitelé Plzeňského kraje se nejprve setkali v sídle hrabství v měste Northampton s členem rady hrabství panem André Gonzales de Savage. Půlhodinový rozhovor se týkal zejména budoucích možností spolupráce obou regionů. V doprovodu pana De Savage a pana Haydna Reese, manažera pro evropskou a regionální politiku, si delegace z Plzeňského kraje poté prohlédla centrum města Northampton včetně interiérů několika historických budov a budovy divadla.

Večer uspořádal pan Jim Harker na počest hejtmana a delegace z Plzeňského kraje slavnostní večeři. Ve velice přátelské a neformální atmosféře potvrdily obě strany další zájem na prohloubení kontaktů a spolupráci na společných projektech.

 

 

Přijetí u člena rady hrabství pana André Gonzalez De Savage (vpravo)

 

Prohlídka města v doprovodu anglických hostitelů

 

Nejvyšší představitel hrabství pan Jim Harker (druhý zleva) uspořádal slavnostní večeři na počest hejtmana Plzeňského kraje

 

Poděkování a rozloučení s anglickými hostiteli