Děkovný dopis zaslaný ředitelce Plzeňské filharmonie

obrazek
20. července 2010 13:13, aktualizováno 12:13, Mgr. René Zeithaml

V Plzni, 12. července 2010

 

Vážená paní ředitelko,
vážení umělci Plzeňské filharmonie,

děkuji vám za gratulaci k mému zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kam jsem se po pětileté přestávce opět vrátila. Plzni však zůstanu navždy věrná, ta je mým skutečným „domovem“. A tak je to i s Plzeňskou filharmonií, kterou spolu s divadlem J. K. Tyla budu také navždy milovat.

Dovolte mi, abych vám poděkovala za to, že přispíváte ke kultuře našeho města, kraje, ale celého národa, že vaše činnost přispívá nejen k duševnímu zdraví posluchačů, ale i k udržování národních tradic, k uctívání našich umělců a k pěstování zdravého vlastenectví.

Současně mi dovolte, abych vám popřála pocit pevného zdraví, což je základním předpokladem pro vaše umělecké počiny a vaši týmovou práci. A abych vám kromě pocitu výborné seberealizace popřála i adekvátní finanční odměnu za vaši záslužnou práci. Aby váš entuziasmus nebyl ponižován podobně, jako je tomu často u týmů zdravotnických.

Těším se s vámi nashledanou.

Vaše „fanynka“

S pozdravem
Milada Emmerová