Babybox v Klatovech ANO či NE?

obrazek
08. dubna 2009 08:40, aktualizováno 07:40, Mgr. Jindra Radová

Vážený pane redaktore,

 

byla bych nerada, kdybyste se domníval, že jsem "třtina větrem zmítaná"... Z mého původního sdělení vyplývá, že je mnoho subjektivních i objektivních důvodů, které mi brání přistoupit na "filosofii babyboxů". Nejsem v tom osamocená, existují přece jasné důkazy, že jde o nežádoucí praxi, která je v rozporu se zákony. Dokonce mám dodatečné informace, že se do babyboxů ukládají děti starší, týrané, zmlácené .... Lékaři - pediatři s touto praxí nesouhlasí, avšak jejich hledisko je sice zcela oprávněné, nicméně není v souladu s aktuální situací v současné společnosti, a to nejen v ČR. Tím mám na mysli především morálku současné společnosti, kdy se rozpadají rodiny anebo vůbec nezakládají, bez ohledu na počet a sociální situaci dětí... Matka je jistá, otec často nejistý, což však není fenoménem jenom naší doby, to má kořeny v dávnověku. Přistupuje k tomu finanční a ekonomická krize, neboli zhoršení situace těch, kteří se pohybovali na hraně sociální únosnosti.

Moje nazírání na problém babyboxů doznalo posunu a ze dvou zel, chci volit to menší - pokud jde o zachování života ohroženého, odloženého dítěte, pak volím raději babybox. Ke zlepšení morálky to však nepřispěje - pouze to ulehčuje situaci těm málo zodpovědným lidem, kteří by potřebovali nutně převýchovu!

Jsem pozvaná panem Hessem do Klatov na otevírání nainstalovaného babyboxu - chci tam být, chci tam pohovořit o problému a chci této schránce popřát jen symbolickou úlohu. Chci vyjádřit naději, že v našem kraji se dětem ubližovat nebude, a to jakýmkoliv způsobem.... A nejen dětem, ale vůbec všem jedincům, kteří mají právo na důstojný život se zachováváním všech zákonů, práv, ale i povinností. Stručně řečeno - svoboda musí být vždy spojena s odpovědností, jinak to ke zlepšení společenské atmosféry nepovede!

 

S díky za pochopení a s pozdravem             

 

Milada Emmerová

 

P.S.: Věřím, že si vyberete "to pravé ořechové", co jsem svým výkladem chtěla občanům našeho kraje sdělit.