Aktuální verze Pokynů pro příjemce dotace z GS 3.2 SROP platná od 1. 6. 2009

obrazek
25. května 2009 14:25, aktualizováno 13:25,
 

Aktuální verze Pokynů pro příjemce dotace z GS 3.2 SROP je platná od 1. 6. 2009 a je určena všem konečným uživatelům dotace z grantového schématu 3.2 SROP Plzeňského kraje. Aktuální verze Pokynů se od předchozí verze liší především novými pravidly udržitelnosti projektu, změněn byl rovněž formulář Monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu. Pokyny pro příjemce dotace jsou nedílnou součástí Smlouvy o financování akce, jejich změnou dochází tedy také ke změně smluvních podmínek s příjemci dotace. Znění Pokynů (ve změnové verzi i v čistopise) včetně souvisejících příloh naleznete v příloze tohoto článku.

Soubory ke stažení