5.výzva SROP / 1.10. - 30.11.2005

obrazek
10. ledna 2006 10:44, aktualizováno 09:44, Ing. Petra Ježková

Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad vyhlásila 5.výzvu k předkládání individuálních projektů SROP na termín 1.října 2005 – 30.listopadu 2005. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky z většiny opatření a podopatření byly v předchozích výzvách rozděleny, projekty mohly být předkládány pouze do podopatření 2.1.1.

 

V tomto kole výzvy byly přijaty pouze 2 projekty, a to 1 v Plzeňském a druhý v Jihočeském kraji. Oba dva byly schváleny k podpoře na jednání Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad, které se konalo 6.ledna 2006 v Českých Budějovicích.: 

 

Plzeňský kraj:

 

 

Název žadatele

Název projektu

Dotace z ERDF

1

SÚS Starý Plzenec

Rekonstrukce silnice III/18036, Dobřany

4.371.727,00 Kč

 

Jihočeský kraj:

 

 

Název žadatele

Název projektu

Dotace z ERDF

2

Jihočeský kraj

Oprava silnice III/12217 v Bechyni

27.606.00,00 Kč

 

 

5. výzva byla poslední výzvou k předkládání individuálních projektů SROP v regionu soudržnosti Jihozápad v tomto plánovacím období. Veškeré prostředky určené pro projekty v Plzeňském a Jihočeském kraji pro roky 2004 - 2006 jsou již rozděleny. V Plzeňském kraji bylo podpořeno celkem 28 individuálních projektu v celkovém objemu 441,5 milionu Kč (z ERDF).

 

V příloze naleznete platnou dokumentaci pro 5.kolo výzvy SROP

Soubory ke stažení