3.výzva SROP / 1.2. - 31.3.2005

obrazek
23. května 2005 09:35, aktualizováno 08:35,
 

 

Regionální rada Regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad vyhlásila 3.výzvu k předkládání individuálních projektů SROP na termín 1.února 2005 – 31.března 2005. Projekty mohly být předkládány do  opatření/podopatření 2.1, 2.2, 3.1, a do části podopatření 4.2.2.

 

Projekty byly schvalovány na zasedání Regionální rady Regionu soudržnosti Jihozápad, které se konalo 20.května 2005 v Českých Budějovicích. K financování byly schváleny následující projekty:

 

Plzeňský kraj

 

 

Žadatel

Projekt

Dotace z ERDF

 

Podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Správa a údržba silnic Klatovy

Oprava opěrných zdí na silnici II/145 Annín –Radešov II. úsek

 

19 627 970

Správa a údržba silnic Domažlice

Most ev.č. 197-004 a přeložka části silnice II/197 před obcí Svržno

 

26 354 825

Opatření 2.2.Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Plzeňský kraj

Internetizace knihoven Plzeňského kraje

 

11 014 718

město Tachov

Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionu Tachov

1 790 460

město Spálené Poříčí

Vybudování veřejně přístupných míst k internetu pro občany a návštěvníky Spáleného Poříčí

992 421

Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Střední odborná škola poštovní a Střední odborné učiliště poštovní, Plzeň, Klatovská 200G

Půdní vestavba – nové prostory pro vzdělávání

7 920 000

město Klatovy

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání

19 154 083

Střední průmyslová škola strojnická, Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště Plzeň, Klatovská 109

Realizace centra praktického vyučování při SPŠ strojnické, SOU strojírenském a U Plzeň

22 400 000

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše

Výstavba vstupního objektu a stodoly do areálu expozice lidové architektury v Chanovicích

4 495 728

město Tachov

Regionální a vzdělávací a informační středisko (REVIS) Tachov

15 824 000

Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury pro CR

město Horažďovice

Regionální centrum cestovního ruchu

13 203 715

 

 

Jihočeský kraj

 

 

Žadatel

                        Projekt

Dotace z ERDF  

Podopatření 2.1.1. Rozvoj regionální dopravní infrastruktury

Silnice III/13531 Košice - Planá nad Lužnicí

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

9 030 000

Silnice III/10579 Munice - Zahájí

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

10 800 000

Silnice III/16316, Přední Výtoň - Frýdava

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

5 745 000

Silnice II/141 Koráz - Bavorov - Strunkovice nad Blanicí

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

15 150 000

Silnice III/13720 Hodonice - Březnice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

10 485 000

Podopatření 2.1.2. Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech

Cestujeme bez bariér - rozšíření specifického vozového parku MHD České Budějovice

Statutární město České Budějovice

51 150 000

Opatření 2.2.Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech

Regionální rozvoj informačních a komunikačních technologií-pořizování informačních systémů(včetně krizového řízení)-varovný informační systém obyvatel-Husinec

Obec Husinec

889 949

SOŠ - Internet

Střední odborná škola Jindřichův Hradec

921 300

Internet pro veřejnost

Obec Suchdol nad Lužnicí

1 472 715

Metropolitní internetová síť České Budějovice

VOŠ, SPŠ automobilní a SOU dopravní a technické

1 730 646

Městské informační Systémy pro Občany

Město Vodňany

1 777 622

Internet veřejné správy a občanů města

Město Lomnice nad Lužnicí

1 213 890

Opatření 3.1. Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech

Středisko pro rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci

Obec Husinec

10 072 607

Centrum STROOM DUB-Společnost Trvalého Rozvoje Osob s Omezením

Obec Dub

6 816 007

Stavební úpravy a přístavba stávajících jeslí na dětský stacionář

Dětský stacionář Světluška, o.p.s.

11 110 674

Podopatření 4.2.2. Podpora regionální a místní infrastruktury pro CR

Národní muzeum fotografie Jindřichův Hradec

Město Jindřichův Hradec

10 394 169

Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku

Město Strakonice

14 004 000

 
 

V příloze naleznete:

1.      Platnou dokumentaci pro 3.kolo výzvy SROP

2.      Seznam přijatých projektů v Plzeňském kraji

3.   Disponibilní prostředky pro 3.výzvu

Soubory ke stažení