3.výzva GS 1.1 / 3.4.-31.5.2006

obrazek
03. dubna 2006 14:51, aktualizováno 13:51,
  

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu drobných podnikatelů a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje mohli žadatelé podat od 3.dubna do  31.května 2006, 14 hodin. O dotaci mohli žádat drobní podnikatelé,malí a střední podnikatelé definovaní v  nařízení Komise ES č. 364/2004 s uzavřeným účetnictvím minimálně za poslední tři účetní období, nikoliv začínající podnikatelé.

 

Celkový objem prostředků, který byl v rámci třetí výzvy připraven k rozdělení, byl 7 500 578,-Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 46% uznatelných nákladů akce.

 

K poslednímu dni 3.výzvy byly na regionální kancelář agentury CzechInvest doručeny 4 žádosti o dotaci s požadovanou částkou celkem 5,09 milionů korun. (Pozn.: v jedné žádosti nebyla uvedena celková částka uznatelných nákladů ani výše požadované dotace)

 

V úterý 5.září 2006 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž byly schváleny 3 z předložených projektů, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše přidělené dotace. Na realizaci 3 schválených projektů bylo ve 3.výzvě rozděleno 5 094 960,00 Kč.

 

 

Žadatel

Název projektu

Schválená dotace (Kč)

KOVOPLAN Švamberk s.r.o.

Rozšíření stávající produkční kapacity - pořízení elektroerozivní CNC hloubičky a měřícího zařízení nezbytného k aplikaci metody elektroerozivního obrábění

975 200,00

O.K. OKNA s.r.o.

Technologické vybavení a stavební úpravy objektu pro výrobu dřevěných oken

1 554 800,00

Celkem

5 094 960,00

 

Pro vyhlášení čtvrté výzvy k předkládání akcí do grantového schématu zbývá k rozdělení 2,4 milionu Kč.

 

Manažerem GS:

Ing. Jan Přibáň          tel.: 377 195 667      e-mail: jan.priban@kr-plzensky.cz

 

V příloze naleznete celý text 3.výzvy do grantového schématu včetně dokumentace, která byla pro 3.kolo výzvy platná.

Prezentaci ze seminářů k 3.výzvě, které se konaly v březnu 2006, naleznete zde.

Soubory ke stažení