1.výzva GS 1.1 / 1.2.-29.4.2005

obrazek
25. ledna 2005 08:14, aktualizováno 07:14,
  

HODNOCENÍ 1.KOLA VÝZVY DO GRANTOVÉHO SCHÉMATU

 

Žádosti o dotace z grantového schématu na podporu drobných podnikatelů a malých a středních podniků ve vymezených regionech Plzeňského kraje mohli žadatelé podat od 1.února do  konce dubna 2005,14 hodin. O dotaci mohli žádat drobní podnikatelé,malí a střední podnikatelé definovaní v  nařízení Komise ES č. 364/2004 s uzavřeným účetnictvím minimálně za poslední tři účetní období, nikoliv začínající podnikatelé. (viz. celý text výzvy v příloze).

 

Celkový objem prostředků, který byl připraven rozdělení, byl 47 893 265,- Kč, přičemž míra podpory na jeden projekt činila maximálně 46% uznatelných nákladů akce.

K poslednímu dni 1.výzvy bylo na regionální kancelář agentury CzechInvest doručeno 6 žádostí o dotaci s celkovou požadovanou částkou 25,56 milionů korun. Seznam přijatých projektů naleznete v příloze.

 

V úterý 28. června 2005 se konalo zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje na němž byly schváleny 4 projekty, které úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a uspěly v procesu hodnocení. V následující tabulce jsou schválené projekty včetně výše přidělené dotace. Na realizaci 4 schválených projektů bylo v první výzvě rozděleno 13 milionů Kč.

 

 

Žadatel

Název projektu

Přidělená  výše dotace  / Kč

Koramex a.s.

Pořízení strojního vybavení – laserového dělícího stroje-pro rozšíření výrobních aktivit podniku

5 520 000

Tachovské SPV s.r.o.

Vybavení výrobní haly – jeřábová dráha, elektroinstalace, chladící zařízení, vysokozdvižný vozík

1 380 000

LUNAR s.r.o.

Pořízení nového strojního vybavení – jednojehlového dvouhlavého šicího stroje

 

 

2 845 343

 

SHADOWS – Šedivec s.r.o.

Výstavba výrobní a skladové haly pro rozšíření výroby  a expedice polyamidu označeného názvem LABELON

3 310 000

 

V rámci vyhlášení druhé výzvy k předkládání akcí do grantového schématu zbývá k rozdělení 34 837 922 Kč. Výzva bude vyhlášena na podzim roku 2005.

 

Manažerem GS pro 1.výzvu:

Ing. Eva Jindrová, referent GS     tel.: 377 195 668      e-mail: eva.jindrova@kr-plzensky.cz

 

 

V příloze naleznete celý text 1.výzvy do grantového schématu včetně dokumentace, která byla pro 1.kolo výzvy platná.

 

Soubory ke stažení