Archiv

1. výzva kotlíkových dotací - UKONČENO

1. výzva kotlíkových dotací ukončena Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4244/15 ze dne 14. 12. 2015 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1" v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech"...

Realizace projektu "Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech"

Realizace projektu "Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostech"

Plzeňský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP

Plzeňský kraj obdržel dne 1. 12. 2015 Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí...

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení z obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“), provádět osoba oprávněná...

Informace pro energetické specialisty

Základní informace pro energetické specialisty včetně společného stanoviska Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí a Odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu...