Archiv

Semináře ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti

Plzeňský kraj připravil ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností semináře ke kotlíkovým dotacím pro nízkopříjmové domácnosti...

Plzeňský kraj připravil v novém roce 3 dotační tituly, které podporují ekologické vytápění v domácnostech

V roce 2022 je možné žádat o dotační tituly „Předžádost - Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany", „Zásobník - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3" a „Akumulační nádrže I.".

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci do Zásobníku byl ukončen

Příjem žádostí do dotačního titulu "ZÁSOBNÍK - Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III/3" byl ukončen dne 7. 3. 2022. Alokace 5 mil. Kč byla vyčerpána během několika minut.

Plzeňský kraj vyhlašuje nový dotační program „Akumulační nádrže I.“

Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 1583/22 ze dne 24. 1. 2022 vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Akumulační nádrže I.“. Žádosti budou přijímány elektronicky od 1. 3. 2022.

Krok za krokem před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci

Návod krok za krokem před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci ...