Analýza rizik - Plzeň Libušín

Analýza rizik – ochrana podzemních vod Plzeň Libušín

Vypracování analýzy rizik v lokalitě nacházející se na katastrálním území Plzeň-Hradiště v okrese Plzeň-město s cílem odvrácení významného a trvajícího vzestupného trendu koncentrace nebezpečných, zvlášť nebezpečných a jiných závadných látek v důsledku lidské činnosti...