Aktuální výzvy OPZ, IROP

IROP - Integrovaný regionální operační program

IROP - Integrovaný regionální operační program je jedním z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Aktuální dotační příležitosti z Evropského sociálního fondu

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje bude průběžně zveřejňovat aktuální dotační příležitosti z Evropského sociálního fondu rozdělované prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).