Aktuální výzvy OPZ, IROP

19. dubna 2017

Seminář - Operační program Zaměstnanost 3. 5. 2017

Seminář se koná 3. května 2017 od 9 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje ...

02. prosince 2016

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování (2. výzva)

02. prosince 2016

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

02. prosince 2016

Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni