Aktuální výzvy OPZ, IROP

Seminář - Operační program Zaměstnanost 3. 5. 2017

Seminář se koná 3. května 2017 od 9 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje ...

Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu