Aktualizace Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“

obrazek
29. září 2020 10:41, aktualizováno 24. srpna 2021 09:39, Mgr. Renata Kulhánková
S odkazem na stanovisko odboru kontrol evropských programů MPSV ve věci povinnosti dodržování pravidel Operačního programu Zaměstnanost poskytovateli sociálních služeb ze dne 7. 8. 2020 byly aktualizovány Zásady čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“ v oblasti zadávání zakázek o dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací při zadávání zakázek (pokud je to možné vzhledem k povaze a smyslu zakázky), které souvisí s přijetím novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, účinné ode dne 1. 1. 2021.

Soubory ke stažení