Aktualizace Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“

obrazek
29. září 2020 10:41, Mgr. Renata Kulhánková
Na základě stanoviska odboru kontrol evropských programů MPSV ve věci povinnosti dodržování pravidel Operačního programu Zaměstnanost poskytovateli sociálních služeb ze dne 7. 8. 2020 došlo k úpravě a bližší specifikaci Zásad čerpání finančních prostředků v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v rámci individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 – 2022“.

Soubory ke stažení