Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023

obrazek
22. listopadu 2022 09:51, aktualizováno 13:20, Mgr. Magdaléna Uzlíková
Dne 21. 11. 2022 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 932/22 novou verzi dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2023.

Jedná se o:
  • Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 (dále jen „Dodatek č. 1“)
  • vzor Pověření výkonem služby/služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2023 (dále jen „Pověření")

Schválením Dodatku č. 1 došlo k upřesnění v části V. odst. 9 Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023 (dále jen „Metodika"). Přílohou tohoto článku je jak znění schváleného Dodatku č. 1, tak i text Metodiky upravený ve znění Dodatku č. 1.

Změna vzoru Pověření spočívá v upřesnění článku V. odst. 8. a 9. Schválený vzor Pověření je rovněž přílohou tohoto článku.


Kontaktní osoby:
Mgr. Hana Jílková
   
     hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Mgr. Magdaléna Uzlíková
     magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Ing. Kateřina Burešová
     katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454Soubory ke stažení