Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024

obrazek
21. prosince 2023 07:20, Ing. Kateřina Burešová

Dne 18. 12. 2023 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1485/23 novou verzi dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024.
Jedná se o:

  • Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ (dále jen „Dodatek č. 2“)
  • Vzor Pověření výkonem služby/služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2024 (dále jen „Pověření"

Přílohou tohoto článku je jak znění schváleného Dodatku č. 2, tak i text Dodatku č. 1 a Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“. Zároveň je přiložen i vzor Pověření na rok 2024.

Kontaktní osoby:

Mgr. Hana Jílková
hana.jilkova@plzensky-kraj.cz, 377 195 192

Mgr. Magdaléna Uzlíková
magdalena.uzlikova@plzensky-kraj.cz, 377 195 401

Ing. Kateřina Burešová
katerina.buresova@plzensky-kraj.cz, 377 195 454Soubory ke stažení