Aktualizace č. 1 Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021

18. června 2020 12:27, Mgr. Veronika Kulhánková

Podle § 5 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných službách“), jsou kraje povinny zajistit dopravní plánování prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území. Podle výše citovaného ustanovení zákona je cílem dopravního plánování vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti.

Plzeňský kraj prostřednictvím Organizátora veřejné dopravy v Plzeňském kraji (POVED s. r. o.) pořídil Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 - 2021. Plán byl odsouhlasen usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 658/18 ze dne 09.04.2018.

Aktualizace č. 1 Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 reflektuje nutnost úpravy Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021, který byl schválen v roce 2018. Z tohoto pohledu jsou některé informace v něm zastaralé, a ty budou tímto krokem aktualizovány. Hlavním důvodem k aktualizaci Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 je novela zákona o veřejných službách a změna v oblasti pro nabídková řízení. Jak v případě železniční, tak veřejné linkové dopravy byla provedena jak přímá zadání, tak nabídková řízení, která nastavila nové parametry ve veřejné dopravě.

Znění Aktualizace č. 1 Plánu dopravní obslužnosti Plzeňského kraje na léta 2017 – 2021 včetně jeho příloh je uvedeno níže.


Soubory ke stažení